Kalendarz wydarzeń SGLK
Reklama
XXIII edycja GLK
Licznik odwiedzin
Partnerzy
Gmina Gostyn.jpg
Start
POCZĄTKI KRĘGLARSTWA

W GOSTYNIU

W dniu 2 XII 1947 roku w lokalu ob. Kujawy zebrali się sympatycy rzucania kręgli. Celem spotkania było zawiązanie klubu, a przewodniczącym został ob. Nowicki. 
W pierwszej kolejności wybrano zarząd, oto jego skład:

prezes: Leon Nowicki

sekretarz: Ludwik Piotrowicz 
skarbnik: Marian Benkiel, 
ławnicy: Czesław Gogolewski Marian Jankowski 
kapitan drużyny: Marian Zmyślony.


Na zebraniu uchwalono nazwę klubu -
Klub Kręglarzy "Grom".


Ustanowiono także warunki przyjęcia członków:

 • każdy nowy członek musi być przyjęty przez tajne pełne głosowanie,

 • wstępne - 100 zł,

 • składka miesięczna - 50 zł,

 • dziura - 3 zł,

 • jeżeli członek bez usprawiedliwienia nie stawi się na obowiązkowe kulanie, płaci 50 zł,

 • jeżeli członek bez usprawiedliwienia nie stawi się trzykrotnie, to dostaje upomnienie, a po nim po kolejnej nieusprawiedliwionej nieobecności, zostaje skreślony z listy członków,

 • ustalono dzień kulania - środa, godz. 17 00, h) każdy członek jest zobowiązany na spotkaniu rzucić 25 razy; kulanie obowiązkowe może mieć miejsce w obecności minimum 5 członków.

Równocześnie wystosowano pismo do Starostwa Powiatowego informujące o zawiązaniu Klubu Kręglarzy "Grom" z podaniem składu zarządu i iloącią członków: Leon Nowicki, Marian Benkiel, Bronisław Jankowski, Władysław Galusiński, Walery Dudkiewicz, Marian Zmyślony, Jan Michalski, Marian Łagodziński, Ludwik Piotrowicz Czesław Gogolewski, Czesław Przybyłka, Mieczysław Nowak, Czesław Olszewski, Ludwik Wachowiak, Mieczysław Niestrawski.

Po każdym kulaniu zebrane za gry i dziury pieniądze muszą być poświadczone przez dwóch członków. Pod koniec każdego miesiąca skarbnik przekaże pieniądze do banku, gdzie utworzono konto. Ustalono też opłatę dla chłopców ustawiających kręgle - 15 zł/h. Obrady zakończono hasłem: "Dobry rzut".

* * *

Kulanie królewskie

Dnia 25 lutego 1947r. członkowie Klubu Kręglarzy Grom uchwalili termin corocznego zebrania walnego - 2 marca 1947 r. Na lutowym spotkaniu ustalono także , że w tym samym dniu w gostyńskiej tradycji pojawi się 
tzw.
Kulanie królewskie .

Przyjęto następuj±ce warunki tychże zmagań :

 • - prawo do kulania posiada każdy członek po uprzednim uregulowaniu zaległych składek ( jeśli długi istniały ),
 • - każdy członek losuje kolejność oddania 25 rzutów,
 • - pierwszymi sędziami s± członkowie, którzy wylosowali ostatnie miejsca w kolejności kulania,
 • - po 1/2 godz. następuje zmiana sędziujących,
 • - za " dziury '' nie ma punktów,
 • - decydujący głos mają sędziowie,
 • - zwycięzcą - KRÓLEM - zostaje członek , który zdobędzie największą ilość punktów, dwaj następni pozostają marszałkami,
 • - KRÓL , jako swoją odznakę , dostaje przechodnią szarfę oraz na własność złocony kręgiel,
 • - wspomniane wyżej przedmioty postanowiono zakupić z pieniędzy członkowskich.

Pierwsi królowie w Gostyniu

- 2 marca 1947r.

Król - Ludwik Wachowiak
Marszałkowie -
Jan Michalak i Walery Dutkiewicz

- 14 lutego 1948r.

Król -
Jan Michalak , na 30 rzutów uzyskał 182 punkty.
Marszałkowie
(nazwani również rycerzami) - Czesław Przybyłka - 162 pkt., Czesław Olszewski- 159 pkt.

Przechodnią szarfę królewską , pamiątkowy kręgiel królewski oraz nagrodę pieniężną wręczył zwycięzcy prezes Marian Łagodziński.

- 5 lutego 1949 r.

Kulanie tradycyjnie rozpoczął ubiegłoroczny król -
Jan Michalak. Po zaciętej walce zawodnicy osiągnęli następujące wyniki: 
Król -
Czesław Przybyłka - 184 punkty.
Marszałkowie -
Czesław Olszewski - 183 punkty, Marian Łagodziński - 181 punktów.

- 11 lutego 1950 r.

O godz. 18:00 kulanie królewskie rozpoczął król z ubiegłego roku -
Czesław Przybyłka . Następni zawodnicy kulali według wylosowanej kolejności . Drugi kulał Marian Łagodziński , uzyskując 196 kręgli. Tym samym właśnie on został KRÓLEM 1950 r. 
Pierwszy rycerz - Marian Benkiel - 193 kręgle,
Drugi rycerz -
Jan Michalak - 190 kręgli . 
Warto zaznaczyć, że tak dobre wyniki (najlepsze z dotychczasowych kulań królewskich) osiągnięto przy palących się lampach naftowo - żarowych, ponieważ wyłączono prąd.

- 14 kwietnia 1951 r.

Na corocznych zawodach stawiło się 17 zawodników . Imprezę rozpoczął
Marian Łagodziński. Po raz kolejny pobito rekordy klubu. 
KRÓL -
Władysław Galusiński - 203 punkty,
Pierwszy rycerz -
Leon Nowicki - 196 punktów,
Drugi rycerz -
Jan Michalak - 196 punktów.
O kolejności rycerzy zadecydował dodatkowy rzut, w którym
L. Nowicki uzyskał jeden punkt więcej.

22 marca 1952 r.
Kulanie o tytuł mistrza K. K. "Grom'' rozpoczął tradycyjnie mistrz ubiegłoroczny. 
Padły następujące wyniki:
KRÓL -
Jan Michalak - 199 kręgli 
Pierwszy rycerz -
Mieczysław Niestrawski - 199 kręgli 
Drugi rycerz -
Marian Łagodziński - 198 kręgli 
O kolejnoąci króla i pierwszego rycerza zadecydował ostatni rzut.


3 maja 1953 r.
Po odśpiewaniu hymnu kręglarskiego zmagania rozpoczęto. W ich wyniku tytuły zdobyli:
KRÓL -
Władysław Galusiński - 196 kręgli 
Pierwszy rycerz -
Edmund Kaczmarek - 187 kręgli 
Drugi rycerz -
Czesław Gogolewski - 183 kręgle.

 

Dodaj komentarz

Twoje imię:
Temat:
Komentarz: