Kalendarz wydarzeń SGLK
Reklama
XXIII edycja GLK
Licznik odwiedzin
Partnerzy
Gmina Gostyn.jpg
Start

Gostyńska Liga Kręglarska, założona w 1999 roku dzięki staraniom czterech osób (Krzysztof Galusiński, Zenon Karolczak, Tadeusz Porzucek , Andrzej Twardowski ) cieszy się ogromną popularnością nie tylko gostyniaków. Liczny udział zespołów w XVII już przeprowadzonych edycjach, pozwala mieć nadzieję, że zmagania sportowców - amatorów na stałe wpiszą się do kalendarza imprez rozgrywanych na torach gostyńskiej kręgielni.

Od sześciu lat Stowarzyszenie organizuje lub współorganizuje wspólnie z innymi podmiotami prawie wszystkie turnieje w kręglarstwie klasycznym odbywające się na kręgielni OSiR w Gostyniu poczynając od imprez dla mieszkańców Gostynia, a kończąc na imprezach międzynarodowych.

Stowarzyszenie GLK jest również organizatorem  Turnieju Miast, w którym startuje kilkanaście drużyn amatorskich z siedmiu ośrodków kręglarskich w Polsce (Wronki, Sieraków, Tarnowo Podgórne, Leszno, Pleszew, Poznań i Gostyń). Zawody polegają na organizacji cyklu turniejów kręglarskich rotacyjnie w każdym z wymienionych wyżej miast (za wyjątkiem Pleszewa – ze wzgledu na zbyt małą kręgielnię). Klasyfikacja prowadzona jest w kategorii drużynowej i indywidualnej.

Stowarzyszenie od 2007 roku przejęło organizację Mistrzostw Polski Amatorów (pod patronatem Polskiego Związku Kręglarskiego) odbywających się w dwóch terminach – w czerwcu Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski, w październiku Mistrzostwa Polski Par i Mikstów. Stowarzyszenie zorganizuje również w w listopadzie 2010 r. IX Międzynarodowy Memoriał im. Józefa Zybera i Jarosława Sobierajskiego, w którym startuje około 150 zawodników i zawodniczek z krajowych klubów kręglarskich oraz reprezentacje lub drużyny klubowe z Czech i Słowacji. W 2010 r. rozegrane zostanły po raz pierwszy Mistrzostwa Polski Amatorów w grze sportowej. Przeprowadzany zostaje również Memoriał im. Andrzeja Twardowskiego w którym uczestniczą zawodnicy z ośrodków w całej Polsce.  Organizowane są również kolejne edycje Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej, w której startują 24 drużyny 4-osobowe, Puchar Superligi, w której startuje około 10 drużyn 3-osobowych  oraz inne turnieje o zasięgu regionalnym, lub lokalnym.

 Turniej Miast jest amatorskim odpowiednikiem Drużynowych Mistrzostw Polski organizowanych przez PZK dla drużyn klubowych. Polega na organizacji cyklu turniejów w sześciu największych ośrodkach kręglarskich. Udział bierze 11 drużyn kobiecych i męskich (łącznie około 70 – 80 osób). Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Polski do 2006 r. organizowane były przez Polski Związek Kręglarski. Od 2007 roku organizację powierzono Stowarzyszeniu. Mistrzostwa, które odbywają się pod patronatem PZK cieszą się ogromnym powodzeniem. Startuje w nich corocznie około 160 – 170 zawodników z całego kraju. Odbywają się one co roku na inne kręgielni. Mistrzostwa Polski Par i Mikstów Amatorów przeprowadzane są co roku w Gostyniu. Startuje w nich około 50 – 60 par kobiecych i męskich oraz 30 – 40 mikstów. Memoriał im. J. Zybera i J. Sobierajskiego jest w chwili jednym z największych turniejów dla dzieci i młodzieży w kraju, a jedynym turniejem międzynarodowym. Turniej jest kwalifikacją do Olimpiady Młodzieży w tej dyscyplinie sportu. W turnieju corocznie startują nieodpłatnie wszystkie dzieci i młodzież KS Start Gostyń. Stowarzyszenie co roku organizuje rozgrywki Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej oraz szereg turniejów o zasięgu regionalnym lub lokalnym.

Zadaniem stowarzyszenia poza stroną sportową (regulamin i rozpiska, zabezpieczenie obsady sędziowskiej i technicznej itp.) są działania zmierzające do zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych związanych z koniecznością wynajmu kręgielni, zabezpieczenia jej sprawności (współuczestniczenia w kosztach zakupu sprzętu i środków konserwujących), zakupem pucharów i nagród rzeczowych dla uczestników turnieju (osiem kategorii). Informacja o organizacji zawodów umieszczana jest na stronie internetowej Stowarzyszenia, w lokalnych mediach, na plakatach umieszczonych w kręgielni i na terenie miasta, przekazywana klubom z reguły uczestniczącym w turnieju. Zabezpieczane są środki techniczne m.in. sprzęt komputerowy niezbędny do sprawnego dokumentowania przebiegu zawodów. Po przeprowadzeniu zawodów informacja o jego wynikach  i sponsorach rozpropagowywana jest w sposób jak wyżej.

Podczas imprez sportowych organizowanych w Gostyniu Stowarzyszenie korzysta z obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu. Stowarzyszenie uczestniczy w kosztach zakupu sprzętu i materiałów oraz częściowo pokrywa koszty najmu torów kręglarskich.

Większość imprez organizowanych jest przez grupę około 10 członków Stowarzyszenia, z których 6 posiada uprawnienia sędziowskie w tym 3 I kategorię sędziowską Polskiego Związku Kręglarskiego a 2 uprawnienia instruktora kręglarskiego.

 

Dodaj komentarz

Twoje imię:
Temat:
Komentarz: